Zalozba Pivec

 • Slovène Rubin

  Erika Vouk

  Parution : 12 Juin 2019 - Entrée pnb : 13 Juin 2019

  Sedma zbirka ene najodmevnejsih slovenskih pesnic zadnjih desetletij, naslovila jo je po dragem kamnu, ki naj bi se svetil v temi.
  Govor je seveda o Rubinu, v istoimenski zbirki je nanizala 46 dragocenih pesniskih miniatur, v katerih z zarotitveno mocjo pesniskega glasu precara odsotnost v prisotnost. Zal pa je ravno bolecina ena tistih razseznosti clovekovega bivanja, ki odsotnega socloveka naredi prisotnega. Branje pesmi v Rubinu je kot zrenje v prelivajoce se akvarele ali pastele sanj, spominov, marin in navsezadnje (lastne) minljivosti, ki se oglasa kot cujecna vseprisotnost kot sencenje, ki prikriva obrise tako realnega kot (vse)vidnega. In njena poezija je vecno stremljenje k tisti tocki, ki zari kot rubin v temnikasto-svetlikajoci se orkestraciji narave in pesnice same. Zbirko je s svojo spremno besedo na pot pospremil pesnik Milan Vincetic.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Antahkaran in drugi obrazi lepote

  Simona Kopinsek

  Parution : 1 Septembre 2017 - Entrée pnb : 13 Juin 2019

  Antahkaran je pojem stevilnih pomenov, vsem pa je skupno, da ponazarja nekaksen (mavricni) most, bodisi med fizicnim in dusevnim, bodisi med razseznostjo uma in njegovo transcendenco, oziroma umom in tako imenovanim visjim umom.V prvencu mlade pesnice, ki je omenjenemu pojmu v naslovu pridodala se druge obraze Lepote, vstopamo v pesniske svetove, v katerih se pesnica komaj zaznavno dotika stvari, spet drugic s skrito mocjo nagiba gore daljnih pokrajin, ali pa poglablja reko in ulice domacega mesta. Ko vstopa, ne prestopi praga, ker med zunanjostjo in notranjostjo ni razlike in ker je visina in locljivost razdalj nevidna in neotipljiva. Tudi zato se bralec s svojim »bralnim obzorjem« in svojo »bralno zgodovino« ne dotakne tega nenavadnega in skrivnostnega pesniskega sveta, ampak je pesem ta, ki mu s svojimi prsti skoraj brezcasna seze skozi kozo, se preden je prebrano sploh ponotranjeno.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Tretja oseba dvojine

  Petra Kolmancic

  Parution : 12 Juin 2019 - Entrée pnb : 13 Juin 2019

  Nova, tezko pricakovana pesniska zbirka Petre Kolmancic, za njo je prejela Glazerjevo listino 2019.
  "Zacelo se je, kot se velike stvari vedno zacnejo. Z ocaranostjo. Ze dolgo se mi ni kaksna pesem zdela tako popolna kot pesem Kako obdrzati zensko. Razorozil me je pravzaprav ves prvi cikel Nasveti za nevsakdanjo rabo s svojo trpkostjo, neizprosnostjo do sebe, iskrenostjo in natancnostjo. Hitro je postalo jasno, da je Tretja oseba dvojine zbirka obracunov, polaganja racunov za nazaj in za naprej, kot pravi pesem Obracun z izstavljenim opominom. Pesmi so, kot da bi jih vse rodila ostra jutranja svetloba, ko se oci odprejo in je pogled naenkrat kristalno cist, svet po motnem veceru in dolgi praznini noci naenkrat do potankosti razumljiv, se vceraj tezavne zadeve v svoji transparentnosti preproste. Pesnica se razstavlja in cleni. Zdi se, da smo jo ujeli na pragu zrelosti, ko se prvic zares realisticno vzpostavljajo vsi odnosi: do preteklosti, sedanjega trenutka in prihodnosti. Pravzaprav se ne spomnim, kdaj sem nazadnje brala zbirko poezije, ki bi se mi zdela tako celostna in bi tako zaokrozeno obravnavala razvejano motiviko. Prostor iskateljstva se razprostira cez vse velike teme pesnistva: svobodo, identiteto, resnico, minljivost, odnose. Motivika se poveze v prepoznaven svet, v natanko tisti svet navadnosti, ki ga vsi tako dobro poznamo: ki ga le tu in tam presvetlijo trenutki srece, pomirjenosti, gotovosti ali cesa cetrtega, po cemer se stegujejo najgloblja hrepenenja."
  (iz spremne besede Mojce Pisek)

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Sahrah

  Dragan Potocnik

  Parution : 12 Juin 2019 - Entrée pnb : 13 Juin 2019

  V zbirki nas pesnik, zgodovinar in popotnik popelje na zivljenjsko potovanje sleherne osebe, ki se dogaja v dveh dimenzijah. V zunanji, ki nas bogati z novim znanjem in notranji, ki nam odpira neodkrite notranje svetove.
  V stirih ciklih pesnik orise svoja iskanja sahraha, poti do Boga. Poudarja, da se sele v iznicenju lahko odpremo resnicnemu sebi, Zivljenju, Bogu. Na tej poti ni nikoli sam, kajti napolnjuje ga vedenje, ki ga intuitivno vodi k dobremu, v cisti vrelec svetosti. In ko je tam, je doma. Za to pa je potrebna cista predaja srca brez uma in ega.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Sence kresnic /Ombre di lucciole

  Josip Osti

  Parution : 11 Juin 2019 - Entrée pnb : 13 Juin 2019

  Dvojezicna, slovensko-italijanska, zbirka izbranih haikujev Josipa Ostija, ki jih je prevedla Jolka Milic.
  Haikuji, polni obcutenosti narave in ljubezni, pregneteni skozi avtorjevo pesnisko senzibiliteto.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Sinapse

  Zeljko Perovi´c

  Parution : 14 Juin 2019 - Entrée pnb : 15 Juin 2019

  V sredisce te pesniske zbirke je Perovi´c polozil eroticno razmerje do sveta, casa in zenske.


  Skozi kratke in odsekane proste verze evocira "palimpsestne" pokrajine, ki so iskreno priklicane spominske podobe in obenem suvereno preigravanje modernisticnih pesniskih postopkov ter tvorjenja besed, s katerimi sestavlja razsuti cutni svet. Povelicuje moc jezika, a se obenem zaveda sobivanjskih neizrekljivosti in nicevosti. Pogovarja se s pesniskimi sodobniki, seze v grsko bajeslovje (pobozat orfejevsko usodo), na trenutke je ironicno kriticen, a najraje ostaja zvest ubrani intimisticno-modernisticni izpovedi, sledenju brezcasja in obenem zavedanja koncnosti. Sinapse so izvirna pesniska prispodoba nasega cutnega in duhovnega (ne)pretoka in (ne)zaznavanja. S svojo pronicljivo pesnisko duso je Zeljko Perovi´c tokrat v slovensko poezijo stopil globlje in visje in s tem postal pomembno slovensko pesnisko ime.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Na predvecer spremembe

  Danica Krizanic Müller

  Parution : 17 Juin 2019 - Entrée pnb : 19 Juin 2019

  Cetrta pesniska zbirka Danice Krizanic Müller prinasa zrelo pesnisko govorico, ki se loteva eksistence v najsirsem pojmovanju.
  Iz te govorice veje avtoricino jasno zavedanje, da vsa­ka zivljenjska poteza raste iz prejsnje, toda ravno sprico spoznanja, da smo ljudje stvar nakljucij, le ena izmed kombinacij, se naseli v sedanjem trenutku; skusa se stisati in prisluhniti naravi. Naravne danosti si jemlje skorajda pohlepno, jih preslika vase, nato s pomocjo kolesja temeljne samosti, ki jo nosi v sebi, naravo procesira in izbljuva. Pesmi Danice Krizanic Müller so tako zgolj na prvi pogled impresijske, toda v resnici impresija sluzi le za kuliso. Osrcje pesmi se poraja iz avtoricine refleksije, iz zivljenjskih spoznanj ali se lepse, uvidov, ki jih podeli z nami. Toda hkrati je potrebno poudariti, da temeljna odsotnost, ki je na delu v tej zbir­ki, avtorico ves cas oddaljuje od vsakrsnega mitomanstva ali drugace: cilj naravnega utelesenja nikoli ni ona sama, temvec pesem, ki naj bi na ta nacin postala kristalnejsa, spevnejsa. Danica Krizanic Müller se na ta nacin v svoji zbirki predvsem uci ponizno sprejemati tisto, kar je, kar obstaja in kar diha.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Atrij

  Josip Osti

  Parution : 17 Juin 2019 - Entrée pnb : 19 Juin 2019

  Haikujevska zbirka mojstra pesniskega peresa.

  Ostijevi pronicljivi in globoko obcuteni haikuji nastali med partnericinim atrijem in njegovim vrtom, polni topline, podob narave in ljubezni.
  Spremna beseda: Zora A. Juric.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Sinjorina

  Patricija Persolja

  Parution : 17 Juin 2019 - Entrée pnb : 19 Juin 2019

  Pesniska zbirka SINJORINA prinasa raznolike zgodbe o prebivalcih Brd in njihovih usodah.
  Devetnajst polpreteklih zgodb, kot bi listali po druzinskem albumu s podstresja in gledali babice, stare tete, sosede, izginule kdo ve kod ... in zagledali fotografijo sebe kot dojencka ... Pri temeljitejsem branju za temi zgodbami odkrivamo vrhunsko poezijo pesnice s svojstvenim pesniskim izrazom, s posebnim pripovednim slogom, ki se je skozi leta dokoncno izkristaliziral, z nenavadno bogatim in inventivnim jezikom, v katerega izredno tenkocutno vpleta narecne izraze in besede, nas potegne v svoje pesmi, da dobimo obcutek, kot da smo ze od nekdaj del njih. Izostrena opazovalka in poslusalka - po poklicu je logopedinja in surdopedagoginja - opisuje predmete in abstraktne pojme kot ziva bitja, ki pred nami in skupaj z nami soustvarjajo zivljenje, dogodke, usode in zgodbe. Z uporabo nenavadne, samo njej lastne metaforike nas dobesedno prisili, da pesem najprej preberemo na dah, potem pa se k njej znova in znova vracamo - da besedo za besedo, vrstico za vrstico, verz za verzom odkrivamo posamezne plasti, pomene, oblike in sporocila podob.
  Barbara Korun je zbirko pospremila s poglobljeno spremno besedo, ki jo je naslovila IZRÊCI IZ RECÍ.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Gospodinjski blues

  Patricija Persolja

  Parution : 18 Juin 2019 - Entrée pnb : 19 Juin 2019

  Patricija Persolja pripoveduje pretresljive zgodbe zensk - posiljenih deklic, pretepenih zena, obupanih mater, revnih, utisanih, nemih.

  Tiho bodi, tiho bodi jim govorijo in one govorijo sebi, izgubljene, nenajdene. Alkohol, droge, kri, vojskovanje, samo zacutila bi nekaj, kar koli. Bestijalne dneve gospodinj razlicnih vrst pleskajo osamljenost, tujost in hlad, obupno vpitje. Podedovane pasti iz preteklosti, karmicni krogi, banalne zamere, neprebavljeni cmoki iz mladosti, spominski cipi razsutih otrostev ... delajo navezane, odvisne, privezane, bolj preplasene od telecjega zrezka. Zamolcano krici, a ne gre ven, zato one butajo z glavo v zid, in gledajo televizije, sanjarije, iluzije ... One ne zmorejo, ker jih dusi gluhonemi jok, zato jim Patricija Persolja daje jezik (imeniten!), da se v bralcih narisejo slike, kot v kaksnem soc-realisticnem italijanskem filmu, v katerem bi igrala Sonja Savi´c. Sonja Savi´c, metafora za izgubljene. Pesniska zbirka, ki bo pustila sledi ...

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Otroka v jaguarju

  Ivo Svetina

  Parution : 18 Juin 2019 - Entrée pnb : 19 Juin 2019

  Palimpsestno vstajenje mladostne pastoralnosti, igrivosti jezika in brezmejne pesniske izmisljije.
  V svoji novi zbirki Ivo Svetina potuje v preteklost in na podlagi citata svojega profesorja dr. Dusana Pirjevca (»Ko zdaj od casa do casa pogledam skozi okno, vidim ista drevesa, roze, travo in reko, ki tece pod hiso. In kakor takrat tudi zdaj vse zari v svetlobi julijskega sonca. Samo ena razlika je: danes je vse, kar uzrem, ko od pisalnega stroja pogledam skozi okno, oblito z nekim temnejsim leskom in nekam odmaknjeno, kakor da bi bila jesen: jesen sredi poletja.«) premisljuje o svojem zivljenju. Drugi izvir pa ima pesniska zbirka v dveh delih, ki sta avtorja zaznamovala, v Longovem romanu Dafnis in Hloe ter Goethejevim epom Herman in Doroteja. Nekoc davno je Svetina napisal pesnitev v prozi Heliks in Tibija, katere osrednji del nosi naslov Otroka v jaguarju. Vse nasteto se je sestavilo v zbirko, ki je po avtorjevih besedah »oblita z nekim temnejsim leskom«, saj se mu v poezijo vpletajo stevilne reminiscence iz zasebnega, javnega in umetniskega ustvarjanja, ki jih skozi bogat metaforicen referencni svet svojega duhovnega obzorja na novo premislja, tako je nastala svojevrstna preslikava, palimpsestno vstajenje mladostne pastoralnosti, igrivosti jezika in brezmejne pesniske izmisljije.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène XXXL velike ljubezni

  Ivo Stropnik

  Parution : 18 Juin 2019 - Entrée pnb : 19 Juin 2019

  Ivo stropnik tudi v tej zbirki ostaja zvest svojemu lirsko-slovarskemu gnezdenju. Tokrat ga se posebej prevzema intima, v katero vstopa iz razlicnih zornih kotov, velikokrat celo socasno, jih na nek nacin prepleta, z menjavo perspektiv in spretnimi jezikovnimi manevri pa ustvarja konsistentne in vecplastne pesniske izpovedne svetove, iz katerih veje bogata in sproscena imaginacija. Avtorja fascinirajo emocionalne vezi, ki pa niso vezane zgolj na medcloveske odnose, ampak tudi na odnose ljudi do stvari, reci, pojavov in stanj okrog nas - na pojmovanje prometejske ljubezni. V tej perspektivi zazivi pred bralcem svet bogatih (pris)podob, ki o svetu govorijo globinsko, lahko bi dejali strukturno, in na ta nacin nazorno prikazujejo tako zavedno kot nezavedno, na preseciscu katerih se udejanja nasa ljubezen do mnogoterih obrazov, teles, dus, vendar tezko recemo, da gre za eroticno poezijo, a gre nedvomno za erotiko zivljenja in sveta, pri Stropniku kajpak estetsko pretehtano med rado zivostjo in melanholijo.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Vozni red ljubezni

  Admiral Mahi´c

  Parution : 18 Juin 2019 - Entrée pnb : 21 Juin 2019

  Admiral Mahi´c je eden najpomembnejsih sodobnih bosanskohercegovskih pesnikov. Zbirka Vozni red ljubezni prinasa prevode iz dveh njegovih zbirk Planinski vodomet (2008) in Ljubezenski vozni red (2011), k temu pa je dodanih se nekaj pesmi, ki so nastale na njegovih bivanjih v Sloveniji v zadnjih letih. Ze v naslov je zbirke je brezkompromisno polozena beseda ljubezen, kot temeljni princip bivanja, katere iskalec, zasledovalec in vernik je. Ob njegovi boemski naravi in tudi v navezanosti z njo so njegova stevilna potovanja in bivanja v tujini njegov drugi temeljni vir poezije. Kamor koli gre, se dotika sveta s poezijo, pri tem je elokventnen, igriv v jeziku, sproscen v imaginaciji, njegove pesmi so pravi poeticni izbruhi, ki jih preveva izrazit humanisticni ton. V ospredju je pesnik kot opazovalec in presojevalec sveta in bivanja.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Kimono na otip

  Klarisa Jovanovi´c

  Parution : 18 Juin 2019 - Entrée pnb : 19 Juin 2019


  Pesniska zbirka pesnice in glasbenice Klarise Jovanovi´c, ki v "haikujskih" trivrsticnicah upesnjuje kolorit nase kulture.
  Avtorica spremnega besedila o Alenka Jovanovski o zbirki zapise: "Klarisa Jovanovi´c zavestno in odlocno prelamlja z utvaro o tem, kaj naj bi bil haiku. Trivrsticnice v Kimonu so antihaikuji, napolnjeni z vsebinami, ki pripadajo mediteranski kulturi in evropskemu pojmovanju osebnosti. Za trenutek v teh pesmih zasijejo delcki grskega mita, biblicne zgodbe, slovenske srednjeveske ljudske pesmi, arhetipskih vzorcev: nekaj starodavnega, nekaj, kar pesnica naslika s patino starodavnosti, a hkrati tako, da je obenem sodobno, »nase«."

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Odprta praznina

  Danica Krizanic Müller

  Parution : 18 Juin 2019 - Entrée pnb : 20 Juin 2019

  "Poezija Danice Kriani Müller je e od njene prve zbirke Topli skriti veter (1991), e bolj pa od druge Doseganje glasu (2001) iroko sprejeta in potrjena v strokovnih krogih. Tako je dr. Irena Novak Popov v svoji Antologiji slovenskih pesnic 3 zapisala, da njena poezija vstaja iz »narave, mestnih vedut, davnih in daljnih, s kulturo zaznamovanih pokrajin in literarnih motivov«. Ta izredna pretanjenost in kultiviranost izraza ostaja stalnica tudi v priujoi zbirki Odprta praznina, ki se s svojo sintagmo izrecno naslanja na poezijo Roberta Juarroza in Tomasa Transtrmerja. Ob tem vzklicuje popolnoma suveren in samo njej lasten ter takoj prepoznaven, subtilen, strastno poduhovljen pesniki svet. Njena pesnika govorica »uporablja» kulturne (torej ne le pesnike, temve tudi glasbene, slikarske, filozofske ipd.) reference podobno kot motive iz »narave» ali »mestnih vedut»: kot vzgib uitka, omame, ki se ne ustavi na rafinirani utnosti (eprav izvira iz te utnoTa izredna pretanjenost in kultiviranost izraza ostaja stalnica tudi v priujoi zbirki Odprta praznina, ki se s svojo sintagmo izrecno naslanja na poezijo Roberta Juarroza in Tomasa Transtrmerja. Ob tem vzklicuje popolnoma suveren in samo njej lasten ter takoj prepoznaven, subtilen, strastno poduhovljen pesniki svet. Njena pesnika govorica »uporablja» kulturne (torej ne le pesnike, temve tudi glasbene, slikarske, filozofske ipd.) reference podobno kot motive iz »narave» ali »mestnih vedut»: kot vzgib uitka, omame, ki se ne ustavi na rafinirani utnosti (eprav izvira iz te utnosti in eprav so zato v njeni poeziji tako pomembni detajli: barvni odtenki, vonji natanno doloenih ro, drobne kretnje, trenutni pogledi, konkretni pejsai, tono doloeni verzi, podobe ipd.), temve hrepeni, se pne, je vabljeno k in se zliva s transcendentnim. V Odprti praznini je znailnost transcendence samozanikanje, namre zanikanje utno zaznavnega z namenom, da bi se to prerodilo v isti smisel, ki pa je, paradoksno in prav zaradi svoje absolutnosti, hkrati tudi isti nesmisel, ni. Ljubezenski motivi so bolj oddaljeni, poduhovljeni, erotika je prepustila mesto filozofiji in globoki, vsakodnevni, skorajda »naravni« religioznosti brez poudarjenih verskih (npr. kranskih) simbolov, brez ideologije. V ospredju je »preivetje« na druganem nivoju, prelomnica v doivljanju, v samorefleksiji, ali kot se pesnica izrazi v pesmi ivljenje se nia: Treba se je pravoasno umakniti, / se neno nasloniti na ni // in zaeti gledati znova. Gre torej za izviren, zrel in izjemen pesniki glas, ki dragoceno dopolnjuje podobo slovenske lirike."
  Barbara Korun

  Knjiga je opremljena z reprodukcijami slik Metke Kraovec.
  Nominacija za Jenkovo nagrado 2010

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Prehod

  Borut Gombac

  Parution : 19 Juin 2019 - Entrée pnb : 20 Juin 2019

  Pesniska zbirka Boruta Gombaca z naslovom »Prehod« se oblikovno razlikuje od avtorjevih predhodnih zbirk, saj gre za pesmi v prozi. Za literarno zvrst torej, ki naj bi bila na meji med poezijo in prozo. V primeru Gombaceve zbirke pa bi vsekakor bolj kot o meji morali govoriti o prehodnosti. Pa ne o prehodnosti ene zvrsti v drugo, temvec o prehodnosti, ki omogoca prepletanje obeh zvrsti - ne samo znotraj posamezne pesmi, ampak tudi znotraj zbirke kot celote. Prav zato lahko posamezni motivi tako vehementno preidejo iz konteksta ene pesmi v kontekst druge. V zbirki se ob gombacevsko samosvojem tematiziranju sodobnega urbanega sveta z vsemi svojimi mikro in makro relacijami in atributi pojavlja pisana paleta pesniskih postopkov: od nepricakovanih asociativnih preskokov, pretanjenih menjav prostorskih in casovnih optik, izbranosti in ekspresivnosti detajla, barvitega vizualnega ali zvocnega slikanja, do zamolkov oziroma govorece tisine. Enainosemdeset pesmi, enakomerno razdeljenih v devet ciklov, povezuje razgiban dramaturski lok vecsmernih prehajanj iz ciste liricnosti v epicnost, iz krajsih kontemplativnih utrinkov v zgodbo, pa tudi iz monologa v dialog. In prav v odprtosti prehajanja je razlog, da je pricujoca zbirka pravzaprav sinteza in polnokrvna nadgradnja celotnega Gombacevega dosedanjega literarnega ustvarjanja, pa naj gre za poezijo, pravljice ali radijske igre.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Zamahi med belo, rdece

  Bojan Sedmak

  Parution : 19 Juin 2019 - Entrée pnb : 20 Juin 2019

  Bojan Sedmak, profesor slovenskega jezika in knjievnosti, je vsestranski ustvarjalec, leta 2012 je izdal pesniko zbirko Tisto, leto kasneje kolumne in dnevnike pod naslovom Zdaj za prej pozneje, leta 2014 pa e glasbeno CD-ploo Meani na arkih. Zamahi med belo, rdee so njegova druga zbirka, ki prinaa eno samo razvejano pesnitev, pisal jo je med mnogimi noitvami zunaj rodnega mesta v letu, ko je bilo to formalno sredie evropske kulture. Verze pesnitve, povezane s asom in prostori sedmih drav, je mogoe prebirati po vsakdanjih potrebah vsaki malo drugae ...  "To je pesnitev, ki nima para. Morda so Whitmanove ode nekaj podobnega, nekaj tako vzhienega, pa vendar so vseeno tako zelo neprimerljive z Bojanovo pesnitvijo za dnevno rabo. Morda je veliki Ginsberg v svojih Tuljenjih (Howl) tako silovit, pa vendar ne tako zaokroen, ne tako lep, kot je lahko lepa in skladna glasbena skladba, sonata, simfonija med belo, rdeo. Bojan je namre tudi kos glasbenika, ves je stkan iz ritmov, ves je agogien, harmonien, dinamien. In glasbena struktura je v tej slovenski pesnitvi tista notranja hrbtenica, ki povezuje podobe, katerim se moramo prepustiti, kot se prepustimo posluanju glasbe."
  (iz spremne besede Vinka Mderndorferja)

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène To ni Michel Foucault

  Zoran Pevec

  Parution : 19 Juin 2019 - Entrée pnb : 20 Juin 2019

  Pri Zoranu Pevcu smo vajeni, da se pri oblikovanju svojih pesniskih zbirk posluzuje konceptualizma. Pricujoca zbirka To ni Michel Foucault svoj koncept izdaja ze v svojem pomenljivem naslovu, v katerem s pomocjo parafraze »magrittovskega zanikanja « nakazuje, da se bo avtor v pesmih preizpraseval o eksistenci in esenci dolocenih pojavnosti, in to predvsem na podlagi razmislekov, ki jih je o oblasti, spolnosti in norosti uvedel francoski filozof Michel Foucault. Zunanja forma je urejena enotno, vsaka pesem ima po tri kitice, kitice po pet verzov, s tem da je osrednji tretji zamaknjen - kot da hoce z njim avtor dati tezisce posameznemu sklopu. Razgibani pesniski jezik prepleta besedje iz razlicnih podrocij, od popularne kulture do izrazov in citatov iz umetniskega miljeja in filozofije. S tem v pesmi opazno vpleta svoj referencni svet - svoj duhovni horizont, ki ga kot cuteco, ustvarjalno in razmisljajoce bitje doloca. Navidezno zanikanje, refrenski »to ni«, uporablja kot orodje, s katerim vsakokratno obravnavano pojavnost loci od svoje konvencionalne percepcije in pomena, tako skusa skozi to svojstveno »dekonstrukcijo« s pomocjo inovativnega podobja in metaforike ustvariti nov uvid, ki vzpostavi novo pomensko polje in ponudi drugacne interpretacije.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Ime mi je Veronika

  Tomislav Vrecar

  Parution : 19 Juin 2019 - Entrée pnb : 20 Juin 2019

  Pod tem pomenljivim naslovom se skriva konceptualna zbirka, ki tematizira slovo od mladosti (ki jo je v slovenski poeziji utemeljil Preseren z istoimensko pesmijo). V njegov inventar mladosti, pa kot najvidnejsi vstopata mamina zelja, da bi bil puncka in pa obcutek »brezdomnosti«. Svoje mladosti se Vrecar loteva neposredno, custveno in odkrito. Seveda ni celotna zbirka vezana na zemljevid njegove osebne zgodovine, temvec zgolj nekatere kljucne pesmi, ostala poezija je podobna, kot jo najdemo v njegovih predhodnih zbirkah. V zbirki Vrecar polaga pred nas na tnalo, svoje travme in strahove, svoje odnose, svojo seksualnost, svoja estetska izhodisca, svojo filozofijo, skratka vso svojo esenco. Vcasih je igriv in svoboden v imaginaciji kot Salamun, vcasih gleda na zivljenje kot eksperiment kot Grum, vcasih je smrtno resen kot Dane Zajc, vcasih je provokativen kot Svetlana Makarovic. S to zbirko se Tomislav Vrecar utrjuje med najbolj energicnimi, vitalnimi in izrazno mocnimi pesniki mlajse srednje generacije, ki jezdijo na valovih casa, ki ga zivimo. S to zbirko pa je bil nominiran za Veronikino nagrado 2012.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Objemam te in poljubljam v vseh barvah Marca Chagalla

  Josip Osti

  Parution : 19 Juin 2019 - Entrée pnb : 20 Juin 2019


  Josip Osti je pesnik, pisatelj in publicist z obseznim opusom, za katerega je prejel je stevilne slovenske in mednarodne literarne nagrade. V svoji novi zbirki pesmi se bralcem spet predstavlja s haikuji, zgosceno pesemsko obliko, v kateri se je odlicno udomacil. Zbirka je zvesta duhu haikuja, obenem pa zelo sproscena, spontana v izbiri podob, kombinaciji besed ter jezikovno inovativna. Posebnost so prav gotovo ljubezenski haikuji, kot vemo, so v izvornem haikuju bili tovrstni motivi potisnjeni v ozadje, Osti pa kot izrazit ljubezenski pesnik v svoje haikuje kot gonilno silo sveta vnasa vseprezemajoco ljubezen. Tudi kompozicijsko je zbirka zelo zanimiva, saj vsak haiku ucinkuje samostojno, obenem pa kot sestavni del sirse zgodbe. Po prejsnji zbirki Kriz ljubezni, ki je sprico tematike nujno vsebovala temne tone, je ta zbirka svetla, bogata - gre za srecno ljubezensko liriko, z vsemi odtenki in sencami, ki jih svetloba izzareva. Nedvomno gre za eno najbolj dodelanih haikujevskih zbirk na Slovenskem, ki izhaja iz bogatih pesniskih izkusenj Josipa Ostija, prodornega pesniskega duha, ki je igriv, iskriv, duhovit, globok in izrazito sporocilno in estetsko suveren. Spremno studijo k zbirki je napisal Boris A. Novak.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Majhna pesem

  Josip Osti

  Parution : 18 Juin 2019 - Entrée pnb : 20 Juin 2019

  Prefinjena haikujevska zbirka mojstra pesniske besede, ki z naslovom aludira na kratkost forme, je zvesta duhu haikuja, obenem pa zelo sproscena, spontana v izbiri podob in kombinaciji besed, jezikovno inovativna, kompozicijsko zanimiva, saj vsak haiku ucinkuje samostojno, obenem pa kot sestavni del sirse zgodbe." Ta sirsa zgodba je zaokrozena v stirinajstih ciklih haikujev, ki nosijo pomenljive haikujevske naslove (naslovi so obenem haikuji), ki nakazujejo motivno-tematsko, pa tudi idejno zasnovo zbirke, ki je umesecna v zimsko pokrajino.
  Milan Vincetic v spremni besedi o zbirki med drugim zapise:
  »Zivljenje, pa naj bo zgolj biolosko stanje vsega zivega, je namrec kljub skoraj nepojmljivim znanstvenim dosezkom/presezkom se zmeraj zavito v koprene skrivnosti, ki pa niso le v domeni transcendence, temvec in predvsem primarnega obcutja nasih zaznav in cutil. Josipu Ostiju narekujejo pesmi prav slednji senzorji, s katerimi preci do robov ontoloskih vprasanj, na katera odgovarja z izkusnjo (samo)spozna(va)nja.«
  Nedvomno gre za eno najbolj dodelanih "ljubezenskih" haikujevskih zbirk, ki izhaja iz bogatih pesniskih izkusenj Josipa Ostija, prodornega pesniskega duha, ki je igriv, iskriv, duhovit, globok in izrazito sporocilno in estetsko suveren.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Lasa pur dir

  Erika Vouk

  Parution : 20 Juin 2019 - Entrée pnb : 21 Juin 2019

  V pesniski zbirki Las pur dir Erike Vouk najdemo 40 pesmi z raznolikimi motivi, ki se lotevajo predvsem stevilnih bivanjskih leg lirskega subjekta. Prispodobe v pesmih so povecini vzete iz mediteranske narave in miljeja, ki sta zanjo neizcrpen vir metaforike. Razen v nekaterih bolj abstraktnih pesmih, ko je avtorica osredotocena na besedo kot tako, samo na sebi, tako da dobesedni pomeni secirajo zivljenjska obcutja in lege neposredno. Pesmi so zgoscene, a sporocilno mocne, v njih je neizbrisen pecat prodornega pesniskega pogleda in cuta, ki se nikoli ne ustavi na povrsini dolocenih bivanjskih pojavnosti, temvec jih s prefinjeno jezikovno eleganco osvetli v globino, da zelo cutno nazorno zasijejo pred bralcem.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène P(l)ast za p(l)astjo

  Petra Kolmancic

  Parution : 19 Juin 2019 - Entrée pnb : 21 Juin 2019

  Izhodisce pesnjenja Petre Kolmancic v zbirki P(l)ast za p(l)astjo je iskanje izhoda iz cloveske povprecnosti in predvidljivosti cutov v prvinskost samote in v brezup blizine. Ta pojavnost je za avtorico kompleksno stanje: delno zivo, delno mrtvo, delno se tu, delno ze tam, delno meseno, delno vilinsko, delno posvetno, delno svetno, v resnici pa totalno nicno, nedefinirano, odsotno, se pred rojstvom mrtvo in izmisljeno - igra iger, ki zahteva, da se jo razkriva plast za plastjo. Tisto nekaj se neprestano izmika - kakor obzorje. Izhodisce je torej, da izhod(isc)a ni in da je vse zgolj zavest in obcutek navzocnosti/odsotnosti ter seveda zareci stenj pesnjenja, ki stanja artikulira in belezi. Odhodi so torej navidezni: jezik ostaja orodje za mletje besed in carovnija, ki se steguje cez meje spoznavnega. Ni zapleteno, je pa nezno zapeto in prepleteno z besedami, radikalno zavezano nekemu osnovnemu ustvarjalnemu vzgibu: oditi v nemogoce, biti istocasno mrtev in ziv; bit brez preteklosti in brez prihodnosti, zgolj cuteca mehanika, ki trepeta pred oblicjem Nedefiniranega. Poezija Petre Kolmancic je zavezana "sebstvu" in cistosti lastne poti. Tudi ko se predaja Drugemu, ko vstopa v svet, ki se mu sicer skusa izmakniti, definira hrepenenje z verzi, v katerih sta najbolj precizno izrisani prav tujost in praznina. Spremno besedo k zbirki je napisal Iztok Osojnik. V zbirki so reprodukcije slik akademskega slikarja Marka Jakseta.
  Za zbirko je avtorica prejela VERONIKINO NAGRADO 2014.

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
 • Slovène Ta dan

  Erika Vouk

  Parution : 30 Mai 2019 - Entrée pnb : 31 Mai 2019

  Nova zbirka Erike Vouk z naslovom Ta dan in z zvrstnim podnaslovom balade, ostaja zvesta poetoloskim premisam te pesniske samohodke, obenem pa prinasa pomembno novost - razvoj nekaterih izhodisc, navzocih ze v prejsnjih zbirkah, v izrazito baladno poezijo. Cisti lirski glas Erike Vouk je torej zdaj dozorel do dialoske napetosti in nuje pripovedovanja zgodb, zapise v svoji spremni besedi Boris A. Novak in na kocu doda: Kristalno cisto in lepo, mojstrsko in pretresljivo! Hvala, Erika!

  Dosedanji pesniski opus Erike Vouk se odlikuje z nenavadno cistostjo in zaokrozenostjo, obenem pa z nenehno umetnisko rastjo. Boris A. Novak v spremni besedi k izboru njenih pesmi Z zamahom ptice neka roka slika (Zalozba Pivec, 2007) pravi, da se zdi, kot da pesnica nenehno »izpisuje eno in isto pesem, obenem pa cedalje bolj razsirja in poglablja svojo poetiko«. Njen pesniski razvoj poteka na nacin spirale, kjer se osnovni elementi nenehno ponavljajo, a na visji in sirsi umetniski ravni. Temeljni kamni in mejniki te samotne poti in rasti, so: pesniski prvenec Bela Evridika (1984), Anima (1990), Belo drevo (2000), Opis slike (2002), Album (2003), Valovanje (2003), Rubin (2008) in Lasa pur dir (2013).

  20 prêts - durée illimitée
  20 Prêt(s) simultané(s)
  LCP
  Adobe
empty